Zajišťujeme komplexní investorsko – inženýrskou činnost ve výstavbě

tel.: +420 607 731 011

Co můžeme nabídnout

Nabízíme využití získaných zkušeností při výkonu této činnosti na stavbách občanských, obytných, i inženýrských pro celou řadu investorů. Při inženýrské činnosti využíváme našich zkušeností z realizace staveb, které jsem nabyl při více jak dvacetiletém působení v oboru. Svými zkušenostmi můžeme přispět v průběhu zajišťování inženýrské činnosti i k možným úsporám investora.

Image

KONTAKTY

Ing. Luboš Křivánek
inženýrská kancelář Kolín

tel.: +420 607 731 011

e-mail:
lubos.krivanek(zavináč)tdinvest.cz
lubos.krivanek(zavináč)luk-tdi.cz

Působíme zejména v regionu kolínska a okolí.

Image

Stručný přehled nabízených činností

Investorsko – inženýrské činnosti

 • obstarání vstupních podkladů, průzkumů, zajištění studií a posudků
 • projednání zadání stavby a zajištění územního rozhodnutí, stavebního
 • povolení, ohlášení, vodoprávního povolení, kolaudačního rozhodnutí (souhlasu)
 • zajištění výběru dodavatele a subdodavatelů stavby, uzavření smlouvy o dílo jménem investora
 • příprava podkladů pro získání dotace
Image

Stručný přehled nabízených činností

Technický dozor stavebníka

 • Koordinace výstavby - projektový manager
 • vedení a řízení staveb - stavbyvedoucí
 • výkon funkce technického (stavebního) dozoru investora (TDI) při realizaci stavby

Koordinátor BOZP

Soudní znalec - obor stavebnictví

 • zpracování stavebních znaleckých posudků
 • poradenská činnost ve stavebnictví
 • stavební právo